"Wilt u lid worden?"

Dat kan! Heel graag zelfs.
De “Vereniging Behoud Westfries Kostuum” heeft momenteel zo’n 100 leden,
waarvan velen betrokken zijn bij onze activiteiten.

De contributie bedraagt voor het kalenderjaar 2018 € 7,50 per jaar.
Voor een echtpaar of leden, die samen met hun partner lid zijn € 12,50 per jaar.
Aanmelden kan bij onze penningmeester mevrouw Ria Bouma. Tel 0226 316048,
  E-mail (Ria Bouma),     of     E-mail (Bestuur),

De contributie is zeer bescheiden en u krijgt er veel voor terug.
Wij kunnen de contributie laag houden door de leden die meedoen aan onze activiteiten.
U kunt natuurlijk kiezen of u lid wordt om te genieten van de gezelligheid,
die de vereniging u biedt of dat u actief wilt zijn bij onze shows, markten en andere activiteiten.
Bij voorkeur in Westfries kostuum, maar ook zonder kunt u helpen bij allerlei activiteiten.

Wat mag u verwachten als lid:
•   U kunt de belangstelling en gezelligheid tijdens onze bijeenkomsten met ons
     delen door uw aanwezigheid, dit betekent wel dat wij in bepaalde gevallen,
     zoals de jaarlijkse afsluitdag, een financiële bijdrage vragen.
•   Ook als bezoeker van Museum Broeker Veiling gelden de gewone tarieven.     
•   Enkele malen per jaar ontvangt u onze nieuwsbrief per e-mail.
•   Bij deelname aan activiteiten in Museum Broeker Veiling
     hoeft u geen entree te betalen.
•   Enkele malen per jaar ontvangt u onze nieuwsbrief.
•   Uitnodiging voor de jaarvergadering,
     met kledingverkoop en een leuk informeel gedeelte toe.
     Als actief lid deelt u uiteraard ook de gezelligheid bij onze bijeenkomsten.
•   Uitnodiging voor de jaarlijkse afsluitdag.    

Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
Betaling bij voorkeur in de maand januari.
Bij tussentijdse aanmelding wordt, gezien het bescheiden bedrag,
de jaarcontributie in rekening gebracht.

Ons Iban-nr. is: NL82RABO0346639913
t.n.v. Vereniging Behoud Westfries Kostuum – Broek op Langedijk

     


Terug naar Home