"Informatie en Nieuwtjes"


Even stilstaan bij de KIK club actie van de Vomar:


Uw Klantenkaart (KIK-kaart) van de Vomar is toch jaarlijks een redelijke bron van inkomsten
voor de Vereniging: "Behoud West Fries Kostuum" (=VBWK).
Hoe gaat het precies in zijn werk?

 1. Bij het aanvragen van een Klanten-kaart (KIK-kaart) gaat men naar de service-balie in de winkel.
  Als U al een klanten kaart bezit hoeft U niet een nieuwe aan te vragen!!!!!

 2. Bij de service-balie moet een aanvraagformulier voor een nieuwe Klantenkaart (= KIK-kaart)
  voor 100% worden ingevuld met uw: Naam, Adres, Woonplaats
  en de gegevens van welke club of Vereniging.

 3. Het kost U zeker niet Uw spaarpunten, dit staat er buiten.

 4. Klanten-kaart kaarthouders, die geregistreerd zijn bij andere verenigingen worden niet meegeteld.
  Als u dit wilt veranderen naar de VBWK, dan moet dat bij de service balie van de Winkel.
 5. Het is betrekkelijk eenvoudig maar je moet het toch maar weten/doen.
  Maar bedenk dan dat je het voor de VBWK.doet.

 6. KIK-klantenkaartnummer stuur je naar de penningmeester (Mv. R. Bouma) van de VBWK.
  Doe een briefje in de deur, geef het met één van het bestuursleden mee.
  Of gebruik het email-formulier op Pagina: "Bestuur" !!!


  Ook familieleden of kennissen mogen meedoen.

P.S. Het bestuur wil de ledenlijst uitbreiden met niet alleen adres en telefoonnummer.
Maar ook met een e-mail adres.
Degene die een e-mail adres heeft kan dit digitaal verzenden ter atentie van de penningmeester.
Ook hiervoor kunt u het email-formulier gebruiken.

Terug naar Home